Norske forlag har gått saman om ei norsk, alternativ løysing for sal av barnebokappar, skriv Framtida.no. Det er forlaga Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Samlaget som har gått saman om ei alternativ løysing i tillegg til kanalane til Apple og Google for sal av barnebøker, såkalla eBok+.

Ei felles norsk sals- og distribusjonsløysing for barnebøker, vil likna den norske modellen for sal av e-bøker til vaksne. Cappelen Damm seier i ei pressemelding at fordelen med ei slik løysing er at kundane blir meir teknologiuavhengige.

– I dag blir bøkene me har kjøpt låst til den nettbrettleverandøren ein vel og sjølvsagt blir det vanskelegare å byta teknologi. Med den nye løysinga held me forlaga orden på bøkene og kan levera til alle dei mest brukte nettbretta.

LES OGSÅ: Samlaget med digital storsatsing

Løysinga skal også gjera at det blir billegare å produsere langt fleire barnebøker som e-bok, enn kva det tidlegare har vore.

Tanum.no, som er først ute med dette av salskanalane, har laga ein eigen e-boklesar for barn med namnet «Boksnuser». Etter kvart vil også fleire nettbokhandlarar tilby eBok+.

Pressemeldinga frå Cappelen Damm:

Norske forlag lanserer egen distribusjon for digitale barnebøker, såkalt eBok+.

Nå kan du kjøpe berikede ebøker for barn i de norske nettbokhandlene.
Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Samlaget har gått sammen om å lage en alternativ løsning i tillegg til Apple og Google sine kanaler for salg av barnebokapper. Allerede fra i dag kan man kjøpe appliknende ebøker for barn på tanum.no.

En felles norsk salgs- og distribusjonsløsning
Fra å kun selge barnebokapper gjennom lukkede systemer hos Apple og Google, har
norske forlag nå laget en felles norsk salgs- og distribusjonsløsning basert på
internasjonale teknologistandarder. En åpen verdikjede for salg av barnebøker
som likner den norske modellen for salg av ebøker til voksne. Det vil si at
barnebøkene kjøpes i en norsk nettbokhandel for deretter å åpnes i en tilpasset
ebokleser. Tanum.no, som er først ute med dette av salgskanalene, har laget en
egen ebokleser for barn med navnet «Boksnuser».

Kundene blir mer teknologiuavhengige
Fordelen med denne løsningen er at kundene våre blir mer teknologiuavhengige,
sier Tanja Hoel i Cappelen Damm. –I dag blir bøkene man har kjøpt låst til den
nettbrettleverandøren man har valgt og følgelig blir det vanskeligere å bytte
teknologi. Vi holder derimot rede på bøkene for kunden og kan levere til alle de mest
brukte nettbrettene
, sier Tanja Hoel. –I tillegg blir det slik at vi kan produsere
langt flere barnebøker for barn ved hjelp av denne løsningen enn vi kan gjøre i
Appteknologien.

Viktig innovasjon
Dette er en viktig innovasjon både med hensyn til kostnadseffektiv fremstilling av barnebøker,
distribusjon og salg av denne type ebøker
, sier digital direktør i Cappelen Damm, Øisten Wahl.

Med dette systemet har vi lagt grunnlag for å utvikle bredden innen norske barnebøker og således ta vare på et viktig kulturområde i norsk litteratur, sier Harald Fougner i Gyldendal.
Det er opplagt at norske løsninger i alle ledd vil bidra kraftig til å få frem bredden i norsk
barnebokflora, også innen det digitale området
, sier Thomas Nilsen i Aschehoug.