Kommunestyret i Oppegård vedtok måndag kutt for skolebiblioteka i kommunen. I ut­gangs­punk­tet had­de råd­man­nen fore­slått å stan­se nye inn­kjøp av bø­ker og å ta bort skolebibliotekarstillingane ved sko­la­ne, formannsskapet innstilte på at kvar skole sjølv kan velja kvar dei vil kutte.

På møtet argumenterte fleire for å skjerme skolebiblioteka.

Hel­ge Mar­stran­der fra Hellerasten FAU følgde budsjettdebatten i kommunestyret. Han seier til Østlandets Blad at han ikkje forstår at dei kan leggje ned sko­le­bib­lio­te­ka uten å bry­te lo­va.

– Et bib­lio­tek uten nye inn­kjøp blir en bok­sam­ling. In­gen sko­ler lig­ger så nær Kol­ben at det kan bru­kes som sko­le­bib­lio­tek. Hvor­dan har de egent­lig vur­dert ved­ta­ket opp mot lo­ven og for­skrif­ter?

Les artikkelen i Østlandets Blad:

NBU har skrive brev til Oppegård kommune og protestert mot forslaget. Om lag 90 NBU-forfattarar har skrive under på oppropet til kommunen.

Oppropet kan du lesa her: