Døden. Er det en ting som er sikkert er det at vi alle skal dø en gang. Ingen kjenner sin
egen dødsdag, heldigvis. Det er ikke behagelig å tenke på, men det kan være
greit å bli påmint det. Henrik som snart er ferdig med 10. klasse blir påmint
det daglig etter at onkel Simon flytter inn til Henrik og mora. Onkel Simon er
sjuk, kreftsjuk, og selv om han ikke kjenner sin dødsdag vet de alle at han