– Nordiske Ungdomsbokbloggere (NUBB) er et initativ som har to målsetninger: Å samle bloggere i de nordiske landene som skriver om ungdomslitteratur og formidle disse utenfor sine egne landegrenser, og å formidle nordisk ungdomslitteratur på tvers av de nordiske landegrensene.

Redaktør Nina Aalstad

Redaktør Nina Aalstad

Det seier Ubok-redaktør Nina Aalstad, som opplyser om at prosjektet held til på Nubb.no, ein blogg som samlar artiklar frå nordiske ungdomsbokbloggarar på ein stad.

–          Kva er bakgrunnen for at de startar det?

For grunnleggerene av Ubok var det et naturlig steg å ta initiativet for å formidle leseglede gjennom ungdomsbøker til et nordisk nivå. Å ta utgangspunkt i de som allerede er opptatt av dette i de respektive landene ble for oss en naturlig strategi, i tråd med Uboks filosofi om å formidle litteratur på leserens premisser. Det er mange som er nysgjerrig på hva som finnes av ungdomslitteratur i for eksempel Danmark eller på Island, men det er ikke så lett å vite hvor man skal begynne for å orientere seg. Nubb.no/dk/nu skal være et slikt sted hvor man kan fine bøker, forfattere og bloggere fra alle de nordiske landene.

–          Kva er formålet?

Hensikten er å gi deltakerlandene mulighet til å lese om bøker fra de andre landene, både igjennom bloggere fra nabolandene og ved å stimulere bokbloggere til å formidle mer nordisk litteratur. Dette håper vi at skal øke bevisstheten rundt ungdomsbøker på et nordisk nivå, ikke bare lokalt.

–          Kva for gruppe tar de sikte på å nå? (målgruppe)

NUBB har to målgrupper: Vi ønsker å nå ut til bloggere som skriver om ungdomsbøker i de nordiske landene for å lage ett nettverk for disse, samtidig som vi henvender oss til lesere som er nysgjerrig på ungdomsbøker fra de nordiske landene.

–          Korleis skal det brukast?

Nettstedet er tenkt å brukes som et sted hvor du kan oppdage ungdomsbøker du ikke visste at fantes, og som et sted hvor bloggere får mulighet til å få nye lesere utenfor sitt hjemland. På sikt ønsker vi også at dette skal bli et ressurssenter for nordiske ungdomsbokbloggere, med samling av kunnskap, seminarer, med mer. Følg med!

–          Kva skjer på lanseringa 5. september?

Det kommer fem kjente forfattere fra tre nordiske land, og vi gleder oss til å presentere noe av bredden som finnes i nordisk ungdomslitteratur.

Mats Strandberg og Sara B. Elfgren, forfatterne av Engelsfors-trilogien, Sanne Munk Jensen (Dig og mig ved daggry), Harald Rosenløw Eeg (Den hvite døden) og Lisa Bjärbo (Allt jag säger är sant) vil fortelle om sine bøker, og i samtale ledet av Mari Moen Holsve snakke om en fellesnevner: Alle de vanskelige og mørke temaene som blir tatt opp i nordiske ungdomsbøker. Her blir det både død, selvmord og verdens undergang!

Vi vil også kort presentere NUBB-prosjektet, og det vil bli mulighet for å hilse på noen av forfatterne etter arrangementet.

Nina Alstad ønskjer alle som vil, hjarteleg velkomne til ein litterær heilaften på ungdomshuset på Lillestrøm.
nubb