Forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.

Onsdag 15. oktober arrangerer Norsk barnebokinstitutt et heldagsseminar om dette forskingsprosjektet og lanserer samtidig en antologi.

Med dette prosjektet tar NBI møtet mellom dagens litterære og medierte kultur på alvor. På seminaret 15. oktober lanseres antologien Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av mediene (Universitetsforlaget), som setter barne- og ungdomslitteraturen inn i et nytt perspektiv basert på forskningsresultatene fra prosjektet.

Dagens barn og unge tar i bruk en rekke medier, og ofte beveger de seg sømløst mellom mediene i sin interesse for spennende medierte fortellinger. Det fører til at vi får nye litterære former, men det får også konsekvenser for den etablerte barne- og ungdomslitteraturen.

Lærere, bibliotekarer, formidlere, forlagsfolk, forskere og andre som formidler tekster og litterære erfaringer til barn og unge trenger å vite hvordan dagens unge lesere oppsøker litterære opplevelser på mange plattformer, og reflektere over hvordan nye trekk i vår kultur gir både muligheter og utfordringer.

Les mer på NBIs nettside: