Lørdag 15. mars i år samlet et utvalg av norske fantasy- og science fiction-forfattere seg på Norcon-festivalen i Oslo. Formålet var å stifte Fabelprosalauget. Det er en forening for forfattere av fantasy, science fiction, grøssere og rollespill. Foreningens hovedhensikt blir å fremme og synliggjøre norsk fantastisk litteratur.

Tidspunkt for stiftelsen av foreningen er ikke tilfeldig.

jon ewo«Vi opplever en fabelprosavår her i landet. Det har ikke blitt skrevet så mye fabelprosa siden Bing & Bringsværd på 1960- og 70-tallet,» sier Jon Ewo, styreleder i Fabelprosalauget.

Fabelprosalauget skal fungere som et møtested for fabelprosaforfattere. Foreningen vil dessuten bli ansiktet utad for fabelprosa i Norge og vil kjempe for å gi fabelprosaen den anerkjennelsen den fortjener. Den skal også være et gunstig sted å henvende seg for bokhandlere, festivaler og lignende som ønsker kontakt med forfattere av sjangeren.

KONTAKTINFO:

http://www.fabelprosalauget.no/

Styret består av: Jon Ewo (leder), Mari Moen Holsve (nestleder), Martin Fyrileiv (kasserer), Kristine Tofte (vara).

mail@jonewo.net

mmholsve@gmail.com

post@martinfyrileiv.no

ktofte@hotmail.com