anne oterholmOterholm sa at utvalget mener at målsettingene for ordningene står fast, og at det nettopp derfor er viktig å drøfte spørsmål som har vært reist i den senere tid: Er antallet eksemplarer som kjøpes inn til bibliotekene for høyt i og med nedgangen i biblioteksavdelinger? Er kvaliteten på de bøkene som kjøpes inn, alltid gode nok? I hvilken grad når innkjøpsordningsbøkene faktisk ut til sine lesere?

Endringer på flere områder

Oterholm fortalte at Faglig utvalg for litteratur vil foreslå endringer på flere områder, men at selve retningslinjene ennå ikke er ferdigstilt. Disse vil legges fram på rådsmøtet i desember. Allerede nå er det imidlertid klart at fagutvalget vil gå inn for en reduksjon i antall innkjøpte eksemplarer til folkebibliotekene.

Hun fortalte videre at det er bred enighet om at innkjøpsordningene bør omfatte både e-bok- og papirbokformatet, men at det ennå er noe usikkerhet knyttet til i hvilket omfang og hvordan e-bøker skal tas inn. Her avventer fagutvalget blant annet en delrapport om Kulturrådets prøveprosjekt om innkjøp av e-bøker, som vil bli presentert for Kulturrådet senere i høst. Delrapporten skal utarbeides av stipendiat Terje Colbjørnsen.

Les hele artikkelen på Kulturrådets nettside:

Innkjøpsordningene er et tema på NBUs medlemsmøte i oktober.