Ny nestleder i NBU er Magnhild Bruheim. Hun er født 1951 i Skjåk og kom inn i styret i 2011. Magnhild har tidligere arbeidet som radio- og TV-journalist i NRK Oppland og debuterte som forfatter i 1997. Hun skriver både voksen- og barnebøker. Flere av bøkene hennes er oversatt til tysk. Styret tror og vet at Magnhild kommer til å gjøre en flott jobb for NBU. Hun blir foreløpig sittende fram til styret konstituerer seg på nytt etter årsmøtet 2015.

Tidligere i høst varslet nestleder Ragnar Aalbu at han ønsker å trekke seg fra vervet. Han ble kaste inn i det for halvannet år siden, da daværende nestleder ble syk. Planen var at han skulle ha vervet en periode, til den tidligere nestlederen kom tilbake. Men slik gikk det ikke og Ragnar har fortsatt fram til nå. Vi har hatt en intern prosess på dette i styret, da det ikke var opplagt hvem som kunne tre inn som nestleder. Vedtektene til NBU er jo slik at årsmøtet velger leder i foreningen, mens nestleder blir valgt av styret blant de sittende styremedlemmene. Vi kunne derfor, innenfor rammene vedtektene gir oss, velge ny nestleder på styremøtet 29. september.

For å få dette til, måtte vi gå for en todelt løsning. Magnhild bor på Lillehammer og har ikke alltid anledning til å være i Oslo for å påta seg arbeidsoppgaver som nestleder. Derfor har styremedlem Aina Basso sagt seg villig til å påta seg en del nestlederoppgaver, når Magnhild ikke kan. Vi vil derfor oppleve at også Aina representerer NBU i ulike sammenhenger.

Etter disse endringene i NBUs ledelse føler styret at vi har et team som skal klare å ivareta medlemmenes interesser på en bra måte. Det er selvsagt alltid utfordrende å foreta omrokkeringer i en organisasjon midt i en valgperiode og vi ser at det på enkelte felt må være en glidende overgang. Vi vil takke Ragnar Aalbu for den formidable jobben han har gjort som nestleder i NBU i halvannet år og føler oss beroliget av at han fortsatt sitter i styret og deltar aktivt i det arbeidet foreningen gjør.

Foto: Samlaget

Foto: Samlaget