Hva ville
skjedd om Tyskland vant den andre verdenskrigen? I forrige bok, 1920,
spurte Jon Ewo om hva som ville skjedd om Norge fremdeles var i union med
Sverige.  I bok to, 1957, er spørsmålet hvordan Norge ville vært under Tysk herredømme.
Norge er en del av Stor-Germania og styres av Riksprotektor Heinrich Himmler.
Han har sete i Riksresidensen, det vi kalte Slottet, helt øverst i Adolf