Molde bibliotek, Spangereid skolebibliotek i Lindesnes og Sølvberget bibliotek i Stavanger er nominerte til Årets bibliotek 2014.

Årets bibliotek blir delt ut av Norsk Bibliotekforening, og er den gjevaste prisen eit norsk bibliotek kan få. Alle typar bibliotek kan vinne.

Grunngjevingane frå juryen:

Molde folkebibliotek

I sitt praktbygg på Plassen har Molde bibliotek klart å åpne opp for en helt ny virkelighet. På kort tid har biblioteket utviklet seg som en fugl føniks av asken. De samarbeider tett med de andre institusjonene i bygget, og særlig samarbeidet med Bjørnson-festivalen skaper positive ringvirkninger for begge parter. Arrangementene deres er godt besøkte, og særlig er konseptet ”PopVit” en inspirasjon for bibliotek over hele landet. Arrangementene er besøkt av flere hundre – og selvfølgelig gratis!

Biblioteket er tilgjengelig og utvikler seg i et rivende tempo. De har tilbud til alle – både stille lesesalsplasser og kafé der småbarnsforeldre kan sette seg ned. Ikke minst er biblioteket en ressurs for andre bibliotek i regionen. I en tid med mye offentlig armod viser de hva man kan få til med samlokalisering og nye tanker. De flotte lokalene har ingenting å si mot den aktiviteten og engasjementet som vises av de ansatte.

Spangereid skolebibliotek

Et skolebibliotek skal være hjertet i skolen, og det er biblioteket på Spangereid skole. Det går ikke an å satse på skole uten å satse på skolebiblioteket. Det er et bibliotek med trøkk i. Elevene engasjeres til å anbefale bøker for hverandre, og det ansettes egne elevassistenter. Skolen har selv valgt å utvide tilgjengeligheten slik at barnehagene i området også bruker biblioteket – og barnehagene låner bøker videre.

Med lesetid hver eneste dag for alle elever, leseprosjekter hvert semester, lesekurs er Spangereid et forbilde ikke bare for skolebibliotek, men for alle typer bibliotek. Skolens ledelse stiller tydelige krav og forventninger til skolens ansatte. Det viser seg i et levende bibliotek som får betydning for hele lokalsamfunnet.

Det skapes en kultur for lesing, og biblioteket sprer leseglede, kunnskap og informasjonskompetanse. Skolebiblioteket fungerer virkelig som et hjerte, og er plassert som et hjerte midt i skolebygget.

Sølvberget bibliotek

Sølvberget har vært gjennom en forvandling de siste årene der problemer ble snudd til nye løsninger. Gjennom strategisk og arbeid og strukturelle endringer møter de en ny bibliotekvirkelighet. De samarbeider i dag med Kapittel-festivalen, og er aktive på sosiale medier. De har en rekke spennende arrangementer og arbeider aktivt for integrering. Bekymringen for at dette skal gå ut over det tradisjonelle bibliotektilbudet er ubegrunnet – blant annet er musikkavdelingen deres er i særklasse.

Sølvberget er et fyrtårn inn i en ny virkelighet for folkebibliotekene. I den nye loven for folkebibliotek står det at biblioteket skal være en uavhengig debattarena. Sølvberget fikk i året som gikk bryne seg på den nye loven ved å ta debatt om et svært betent tema og vist hvordan biblioteksjefer må ta vanskelige valg.

”Biblå” skaper engasjement i lokalsamfunnet og er målet for en rekke studieturer. Sølvberget er blitt en tumleplass for aktivitet og god bibliotekvirksomhet.

Dei som er med juryen for Årets bibliotek 2014:

  • Mariann Schjeide, Norsk Bibliotekforening
  • Aud Søyland Kristensen, Time bibliotek (fjorårets vinnar)
  • Vidar Kvalshaug, Kvalshaug forlag
  • Marta Breen, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
  • Bård Vegar Solhjell, stortingspolitiker (SV)

Årets bibliotek deles ut i Oslo 8. januar 2015.