– Jeg synes det er veldig gledelig at det nå har kommet 5 millioner friske kroner til innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur.

Det seier NBU-leiar Bjørn Ingvaldsen etter at budsjettforliket førte til at innkjøpsordninga for barn og unge får kr 5 mill. tilbake.

Innkjøpet av litteratur til barn og unge blei redusert tidlegare i år. Den reduksjonen er no reversert.

– Kva skal dei 5 millionane gå til?

– Jeg vet ennå ikke hvordan kulturrådet vil bruke midlene, men regner med at de blir fordelt mellom sakprosa for unge og skjønnlitteratur, seier Ingvaldsen. –  Siden forfatterinntektene har blitt skjermet i omleggingen av innkjøpsordningene, vil jeg synes det er naturlig at en påplussing nå blir brukt til å kjøpe inn flere eksemplarer av hver tittel.

– Korleis vurderer du nå midlane til litteratur i det som blir det endelege budsjettet?

–  Jeg er glad for den støtten mellompartiene har vist Kultur-Norge generelt og innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur spesielt, når de nå har reversert mange av kuttene regjeringen foreslo for kultursektoren.

Litteraturhusa får 7 millionar etter forliket