Blir du med jamne mellomrom kontakta av skoleelevar som skal ha svar på alt om deg og bøkene? Og som kanskje forventar at du skal svara på oppgåva for dei?

Nå har Norsk forfattersentrum I samarbeid med Landslaget for Norskundervisning utarbeida tre sett med køyrereglar for best mogleg kontakt mellom skoleelevar, lærarar og forfattarar.

Mellom anna er det tips om korleis du som forfattar skal møte skoleelevar som tek kontakt.

Her er køyrereglane: