arild rossebøSomme treng lykt for å lesa. Eller for å finne dei bøkene som er lette å lesa. I januar lanserer Leser søker bok prosjektet Leselykt. Prosjektleiar Arild Rossebø fortel at Leselykt skal hjelpe folk å orientere seg blant alle bøkene som kjem ut.

–  Leser søker bok har i mange år fått henvendelser fra lærere og andre som jobber med barn som sliter med å lese. De ønsker seg lesetips. Det vi gjør, er å vurdere hvilke utgivelser for barn og ungdom som er lette å lese. De som er lettleste, legger vi ut på vår nettside www.boksøk.no. Foreløpig har vi jobbet i skjul, men den 20. januar 2015 slippes disse ut på nettet. Da kommer vi også til å lansere våre nyoppussede nettsider og markere det med en lanseringsfest på Litteraturhuset i Oslo.

 – Kva er formålet med prosjektet?

– Formålet er todelt: For det første ønsker vi å hjelpe lærere i å orientere seg i det store antall bøker som kommer ut. De siste årene ligger tallet på antall utgitte titler for barn og ungdom på rundt 1200. Et fåtall av disse egner seg for svake lesere og det er litt av en utfordring i en travel lærerhverdag å finne dem. Det andre målet er selvsagt ønsket om at de som synes det er vanskelig å lese, skal finne en bok som gir dem en god leseopplevelse, som virker motiverende og kan hjelpe på leseferdighetene.

– Kven er det retta mot?

– Siden vår, www.boksøk.no, skal være for alle. Barn og ungdom skal kunne bruke den. Men hovedfokuset vårt er å nå alle som jobber med barn med ulike lesevansker: Lærere, spesialpedagoger, logopeder, bibliotekarer og skolebibliotekarer. Foreldre kan også ha nytte av den, og tanter og onkler og andre som vil kjøpe bokgave til en som leser i motvind. Alle som noen sinne lurer på: Hva skal barnet lese?

– Kor lenge skal prosjektet vara?

– For å øke leseferdighetene i befolkningen, må det tenkes langsiktige løsninger. Prosjektmidlene vi har mottatt, har i første omgang gitt oss omtrent et år på å får satt i gang prosjektet, markedsført det og høste erfaringer. Selve Boksøk har eksistert siden 2006, og kommer ikke til å forsvinne, og Leser søker bok ønsker selvsagt at prosjektet skal fortsette lenge. Vi ønsker å legge inn barne- og ungdomsbøker etter hvert som de kommer ut, og formidle dem på nye og spennende måter som appellerer til barna.

 

Mvh

Arild Rossebø

Prosjektleder

Leser søker bok