Utfordrer eller bekrefter moderne barnebøker tradisjonelle kjønnsroller? Barnehagelærerstudenter fra Norge, Island, Sverige, Danmark og Finland i gang med å finne svar i et nytt nordisk prosjekt.

Studentene ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tok for seg nye barnehagebøker og analyserte dem deretter grundig for å finne ut om nordiske barnebøker bekrefter eller utvider tradisjonell kjønnsrolletenking.

Prosjektet er omtalt på nettstedet barnehage.no.

Og konklusjonen?

– Nja, ler barnehagelærerstudent Benedikte Mæland (26). – Det står både bra og dårlig til. Bøkene bekrefter egentlig tradisjonelle kjønnsrollemønster, selv om det kanskje ikke er meningen. Det som da blir viktig som oss som skal jobbe i barnehagen, er å være oss våre valg bevisste når det gjelder innkjøp av bøker. Prosjektet har gitt oss et nytt perspektiv på barnebøker og vi ser ting vi ikke har sett før, sier Mæland.

Av intervju med studentene kommer det fram at de synes ingen av forfatterne gjorde en god jobb med å utfordre tradisjonelle kjønnsrollemønster, og at bøkene til en viss grad bekreftet et tradisjonelt syn på kjønn.

Her kan du lese om bøker de har analysert: