bjørni–  Det mest gledelige med de nye retningslinjene er at antallet barne- og ungdomsbøker som blir innkjøpt til bibliotekene blir ikke redusert, og forfatterne skal få mer penger på bekostning av forlagene. Det sier NBU-leder Bjørn Ingvaldsen.

–  Betyr det at barne- og ungdomsbokforfatterne kommer betre ut økonomisk enn det vi gjør i dag?

–  Ja, det gjør det. En forfatter vil få 95.000 for ei bokmålsbok og 100.000 for ei nynorskbok for bøkene som kjøpes inn av Kulturfondet. Når vi legger på royaltyforskuddet fra forlaget, som er betaling for halvparten av resten av første opplag, vil de aller fleste få en høyere sum ved utgivelsen av boka si.

–  Er det noen overraskelser i de nye retningslinjene?

–  Jeg har vært med i arbeidet med de nye retningslinjene og har således ikke blitt overrasket over det som nå står i dem. Jeg tror den største overraskelsen for de fleste er at dette ser så bra ut, mange har fryktet de nye reglene, og det ligger mange timers arbeid bak det resultatet vi nå har fått.

–  Hva får det å si at e-bøker skal inn i ordningen?

–  For det første at regjeringens krav om satsing på e-bøker blir oppfylt. Det tilbys alt i dag barne- og ungdomsbøker som e-bok på bibliotekene, kravet nå medfører først og fremst et press på forlagene om å tilby alle nye bøker også som e-bok. Man må også legge merke til at bildebøker ikke skal leveres som e-bok, der har man foreløpig ikke gode nok tekniske løsninger.

–  Hvilke konsekvenser får det at voksenbøker og barne- og ungdomsbøker blir slått sammen?

–  Ingen, det er fortsatt to forskjellige økonomiske potter det dreier seg om, sammenslåingen gjelder retningslinjene for ordningen.

–  Vil de andre endringene i innkjøpsordningen bety noe for NBU og BU-forfatterne?

–  Ikke umiddelbart, men det ligger et krav om aktivitet fra både forlag og bibliotek om å synliggjøre bøkene bedre. Det håper jeg kan føre til enda større oppmerksomhet rundt bøkene våre. En ordning som nå blir borte, er at ankemuligheten for bøker som ikke blir kjøpt inn, nå forsvinner. Det kan kanskje være uheldig for enkelte forfattere, men i det store og det hele mener jeg at kvalitetskravene blir veldig godt ivaretatt med den nye ordningen.

– Generell kommentar til arbeidet og omleggingen av ordningen?

–  Det har vært spennende å være med på dette arbeidet, både dialogen med Kulturrådet og i det arbeidet som forfatterforeningene og forleggerne sammen har gjort i forkant av denne omleggingen. Mange av omleggingene ser jeg på som forbedringer og andre som en fortsettelse av dagens ordninger, der de har fungert bra. Vi ønsker at alle Kulturfondsbøkene skal nå ut til leserne, dette mener jeg er et skritt i riktig rettning.

Norsk kulturråd har i dag (onsdag 10.12.) vedtatt nye retningslinjer for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur med virkning fra 2015.

For NBU er det gledelig at antallet barne- og ungdomsbøker som kjøpes inn til bibliotekene ikke blir redusert, og at forfatterhonorarene økes på bekostning av forlagsinntektene.

Endringene medfører elles blant annet at antallet bøker som kjøpes inn til bibliotekene reduseres for voksenbøker og at e-bøker inkluderes permanent i innkjøpsordningene.

Kulturrådet oppsummerer i en pressemelding de viktigste endringene i de nye forslagene:

  • E-bøker inkluderes permanent i innkjøpsordningen, dette utvides til også å gjelde barn og unge.
  • Ny forenklet betalingsmodell. Forfatternes andel av kulturfondsutbetalingen vil i de fleste tilfeller også økes på bekostning av utgivernes.
  • Ny fordelingsnøkkel for distribusjon. Antallet innkjøpte eksemplarer av voksentitler reduseres fra 1000 til 703 papirbøker og 70 e-bøker. For barne- og ungdomslitteraturen blir innkjøpet som i dag, 1500 eks (1430 p-bøker og 70 e-bøker).
  • Kvalitetskravene tydeliggjøres og skjerpes, og det presiseres at den håndverksmessige og kunstneriske kvaliteten i et verk skal diskuteres før ethvert innkjøp
  • Ankenemndene avvikles
  • Innkjøpsordningene for barn og voksne slås sammen til en ordning.
  • Bildebøker inkluderes som sjanger også i skjønnlitteratur for voksne.
  • Det legges opp til økt formidling av litteraturen og aktualitet i ordningene

Les mer på Kulturrådet.no: