Omleggingen av innkjøpsordningen for barne- og ungdomsbøker har vært et tema hele høsten. Som kjent bestemte Kulturrådet av man skulle foreta en gjennomgang av innkjøpsordningene etter at regjeringen kuttet i bevillingene. Det har vært mange møter og mange utredninger før Kulturrådet på møtet sitt 10. desember vedtok den nye ordningen. NBUs arbeid i dette har dels vært å gi innspill til den nye ordningen, for at den skal bli best mulig for forfatterne, dels å arbeide for at politikerne skal bevilge mer til nettopp våre bøker. For å ta det siste først, da budsjettet ble vedtatt var det klart at det kom en påplussing på 5 millioner kroner øremerket barne- og ungdomsbøker.

Den nye innkjøpsordningen inneholder noen prinsipper det er viktig for forfattere å kjenne til. Det ene er at bøkene nå får en stykkpris, uavhengig av sjanger og omfang. Det andre er at det nå er felles retningslinjer for barne- og voksenbøker. Det siste betyr ikke at det er like innkjøpstall og honorarer for disse ulike boktypene. Det tredje er at også forlagene får betalt etter stykkprismodellen. Det betyr at systemene med arkpris og avkortning nå faller bort.

Bøker påmeldt innkjøpsordningen skal fortsatt gjennom et vurderingsutvalg før den blir kjøpt inn. Det nye er at ankeutvalget nå forsvinner, det blir kun et utvalg som skal vurdere boka. Det har vært gode argumenter både for og mot et ankeutvalg, men Kulturrådet har altså konkludert med at denne ankemuligheten skal falle bort.

I forkant av omleggingen kom det sterke signaler fra bibliotekhold om at det kommer for mange eksemplarer av bøkene til bibliotekene rundt omkring i landet. Gjennom mesteparten av arbeidet med den nye innkjøpsordningen har derfor Kulturrådet operert med tall som viste en nedgang i antall eksemplarer både for voksen- og barnebøkene. NBU ga i flere omganger uttrykk for sin bekymring for at det blir for få eksemplarer av barne- og ungdomsbøkene til at både folkebibliotek og skolebibliotek ville få de bøkene de behøver. Selv om vi var enige i prinsippet om at et kutt måtte gå ut over eksemplarantall og ikke forfatterhonorar, håpte vi i det lengste på at partiene på Stortinget ville komme inn med en økning av budsjettet. Det gjorde de.

I de nye retningslinjene står det at prosa og lyrikk for barn og ungdom skal kjøpes inn i 1480 eksemplarer som papirbok og 70 eksemplarer som e-bok. Til sammen 1550, som i dag. Bildebøker i farger skal kjøpes i 1480 eksemplarer som papirbok og bildebøker i svart/hvitt i 1257. Det er en god nyhet. Den andre gode nyheten er at forfatterne nå vil få 95.000 kroner fra Kulturrådet for bokmålsbøker og 100.000 for nynorskbøker. Dette uansett sjanger og omfang. Minsteroyalty for en utgivelse vil derfor bli Kulturrådets andel (95.000/100.000) pluss halvparten av resten av førsteopplaget. For mange forfatteres vedkommende vil det bety at man får utbetalt minst 115.000 når den nye boka kommer ut.