Summary in English: Reviews on «Akvarium», a Norwegian picture book from 2014 written by Gro Dahle and illustrated by Svein Nyhus. (The illustrator presents his digital drawing technique in this blogpost.)

Under viser jeg tre bokanmeldelser av «Akvarium», bildeboka Gro og jeg kom med i fjor.

Fordi jeg strevde sånn med illustrasjonene og arbeidet ble forsinka, kom dessverre boka ut litt seint på høsten. Den rakk dermed ikke å bli en ordentlig del av bokåret. Det var litt synd. Tradisjonelt er nemlig salget, i hvert fall av voksenbøker, nokså dødt året etter at bøkene blir utgitt.

Derfor er det ekstra hyggelig at noen likevel har oppdaga «Akvarium» og skrevet så fint om Gros tekst. Hun fortjener det. Det gjør også forlaget som jobber for bøkene sine. Sjøl henger jeg bare på.

Bonus: Strevet med tegningene ble presentert i lokalavisa i november. Utgangspunktet for avisomtalen var overraskende nok mine egne skriverier i denne bloggen.

For å understreke hvor lett det har blitt å offentliggjøre noe på nettet, og iscenesette virkeligheten, presenterer jeg omtalen her. Dermed oppstår et pussig kretsløp. Fra blogg til avis tilbake til blogg. Jeg gulper opp meg sjøl.

Dette er også en påminnelse om hvor merkelig moderne medieoppmerksomhet kan være. Det er i alle fall en travel og forvirrende tid med stort personfokus. Mulighetene for å finne og spre informasjon er større enn noen gang, men ofte henviser mediene bare til hverandre. Greit nok.

Hva kan en så lære av dette tullete og sjølopptatte eksempelet? At det gjelder å være kritisk til alt en hører og ser, selvfølgelig. Nå som før. Og at en lager sitt eget liv. Eller kanskje ikke? For fins det fri vilje, egentlig? Ja, se dét var mer interessant!

Se også:
Intervju om arbeidsmotstand – og inspirasjon