Dramatikerne Frederikke Bergh, Barbra Ring, Hulda Garborg og Sverre Brandt skrev alle barnedramatikk med eventyrmotiv.  Under arbeidet med å skrive den norske barnedramatikkens historie, kom forskerne og forfatterne Anne Helgesen og Petra J. Helgesen over unike og lite kjente tekster skrevet for å kunne settes opp på norske teaterscener.  Nå blir disse tekstene utgitt sammen med biografier over forfatterne i en ny serie med norsk barnedramatikk.

Boka Eventyrtiden i norsk barnedramatikk 1906-1924  blir lansert

Torsdag 5. februar kl 13-15

Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsensg 110, Oslo

Program:

·        Velkommen v/ Nasjonalbiblioteket ·

Anne Helgesen og Petra Helgesen: «7 glitrende gode ideer til fornyelse av norsk barneteater» ·        Pause med enkel servering ·

Kommentarer ved en representant fra Nationaltheatret, Ragnhild Mærli, leder ved NBIs utdanning innen barnedramatikk og teaterforsker Sidsel Graffer.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på her <https://response.questback.com/nasjonalbiblioteket/eventyrtiden/> .