Penger. Hva ville du gjort om du trengte penger, og det fort som fy?
Arbeidet hardt dag og natt? Spilt Lotto og krysset fingrene? Eller er du
mer typen til å rane en bank, bryte deg inn i et hus eller kidnappe noen for
løsepenger?  

I denne boken trenger Henrik penger. Mora drikker og han ønsker å gi
lillesøsteren sin Sarah en skikkelig plass å bo, en skikkelig oppvekst, en
skikkelig start