Her oppsummerer eg bokåret 2014. Sett frå NBUs litterære råd sin synsvinkel. 

Oppsummering 2014