I det første kapittelet i Battle
møter vi Amalie som øver på en lang adagio. Nei, jeg visste ikke heller hva «adagio» var innen dans før jeg leste boken, men jeg gjenkjente øyeblikkelig gleden over å ha øvd og øvd og øvd på
noe til det sitter. Det kan være en fotballfinte, en umulig level i spill, å komme
over det hinderet, ned den bakken, rundt den banen eller her gjennomføre den koreografien.