Summary in English: More copies of «Gentle» (or ‘What a Girl!», original title «Snill», 2002) and «Angry Man» (original Norwegian title «Sinna Mann», 2003), two picture books by Norwegian writer/illustrator couple Gro Dahle and Svein Nyhus, will be printed in March.

I mars 2015 kommer et åttende opplag av «Snill» og et femte opplag av «Sinna Mann». Bøkene er dermed trykt i tilsammen 11 500 og 8 500 eksemplarer i løpet av 12-13 år, merkelig høyt for å gjelde såpass problemorienterte og smale allalderbøker i et lite språkmarked som det norske.

Personlig rekord for opplag satte jeg med illustrasjonene til Ylvis’ «Hva sier reven» som ble utgitt seint på høsten i 2013. Den ble i en slags førjulskampanje trykt opp i over 100 000 eksemplarer. Men langt fra alle ble solgt. Dette er visstnok strategien for boksalg i massemarkedet i dagligvarebutikker: å pøse ut et kjempeantall, for så å trekke tilbake alle utsolgte eksemplarer etter noen uker og erstatte med nye titler på samme måte. I det vanlige bokhandelmarkedet er det vanligere å trykke opp etterspurte bøker i trinnvise småopplag. Da kan forlaget også reklamere med «nytt opplag» som et signal om en eller annen populær kvalitet.

Vanlig førsteopplag av barnebøker i Norge har hittil vært 2000–3000 stykker. Når staten støtter produksjonen gjennom innkjøpsordninga, går omkring 1500 av disse bøkene til norske bibliotek.

Se også
Den største salgssuksessen blant nyere norske bildebøker