Jeg fikk en SMS fra Helvete fredag ettermiddag. Jeg stokk skikkelig av
den. Meldingen begynte med en bønn om hjelp. Hvem var dette? Hva hadde skjedd?
I løpet av fredagen og lørdagen kom det flere meldinger med skildring av dette
virkelig varme stedet der sjeler ble pint i all æve. Etter hvert kom det også
fram hvem avsenderen var, en kjent skikkelse, han har virkelig levd, men er mer
kjent fra