Og så har det vært Kari Skjønsberg- dager igjen! Årets tema var På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur. Som vanlig et alldeles utmerket todagersseminar.

Og det beste av alt: denne gangen gikk Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur til ingen ringere enn Anne Kristin Lande! Hvem veit mer om barne- og ungdomslitteratur enn Anne Kristin! Hva hadde norsk barne- og ungdomslitteraturforskning vært uten henne!

«Med bred kildekunnskap, analytisk teft, en elefants hukommelse og med en sjelden omsorg for de små, men avgjørende detaljene, er hun en gave, ikke bare til forskningen, men til hele det barnelitterære forskningsmiljøet»

Hipp hipp hurra! Eller for å si det med svenskene: Äntligen!