erika fatlandForfattaren Erika Fatland er tildelt Rogaland fylkes litteraturstipend for 2015. Fatland har mellom anna skrive ei barnebok, Foreldrekrigen, i tillegg til tre sakprosabøker.

Rogaland fylkeskommune skriv på sine nettsider:

Litteraturstipendet er på kr 100.000, og skal gå til ein forfattar som bur i eller kjem frå Rogaland. Erika Fatland er fødd i 1983 i Haugesund, men vaks opp i Ølen i Vindafjord. Hittil har ho gjeve ut 4 bøker: barneboka Foreldrekrigen (2009) og sakprosabøkene Englebyen (2011), Året uten sommer (2012) og Sovjetistan (2014). Ho arbeider no med eit romanprosjekt med mål om utgjeving i 2016.

Det litterære råd i Den norske forfatterforening har vore stipendutval for Rogaland fylkeskommune, og dei sa mellom anna dette i grunngjevinga si:

«Selv om Fatland skriver det som ofte kategoriseres som sakprosa, viser hun også sterke skjønnlitterære kvaliteter. Dette gjelder særlig den siste boka, Sovjetistan, hvor bruken av jeg-forteller gjør at hun kan gå tett på situasjonene, og skildre dem med et tydelig subjektivt jeg (et jeg som sanser og har følelser). Formgrepene her tangerer hva man kan definere som en skjønnlitterær skrivemåte (bruk av dialog, dramaturgi som fortetter og bygger opp spenning, psykologi som oppstår i «her-og-nå»-situasjonene).»

Stipendet vart delt ut av fylkesordførar Janne Johnsen under UKM-mønstringa for Rogaland på Vågen videregående skole 18.4.2015.