Hagerup-Hilde_author_fullPå årsmøtet i Forfatternes klimaaksjon §112 den 28. april ble Hilde Hagerup valgt til ny leder etter Line Baugstø. Med seg i styret har Hilde Thor Sørheim, Bård Isdahl, Elisabeth Eide, Mette Newth og Astrid Nordang. De som gikk ut av styret, var Line Baugstø, Brit Bildøen og Sidsel Mørck.

I forkant av årsmøtet ble Hilde intervjuet på nettsidene til Forfatternes klimaaksjon. Her er noe av det hun svarte på spørsmål om arbeidet videre:

– Jeg er veldig glad for å ha blitt spurt om å stille som styrelederkandidat i Forfatternes klimaaksjon §112. Hva det nye styret vil fokusere på kan jeg nesten ikke si noe om før jeg vet om jeg blir valgt og vi får snakket sammen. Men vi vil selvfølgelig arbeide videre med «På vei til Paris». Jeg kunne også tenke meg å gjøre noe i forhold til kommunevalget, men dette må vi bli enige om i fellesskap.

– (…) Hvordan skal vi lytte til unge folk og få dem i tale?

– Dette er det store, store spørsmålet. Hvordan kan vi skrive om klimaendringene på en slik måte at det fortsatt er litteratur og ikke glir over i noe annet. Jeg synes det å skrive skjønnlitteratur med et forhåndsbestemt, om aldri så viktig budskap er ekstremt vanskelig. Og det er absolutt ikke enklere å lage slik litteratur for ungdom.  Men en ting jeg alltid kommer tilbake til når jeg skriver er at teksten må gi motstand. Så kanskje dette er den ultimate motstanden. Kanskje det går an å begynne der.  Forøvrig er jo noe av det som er aller mest interessant med Forfatternes klimaaksjon at vi skal forsøke å finne et språk for nettopp dette. Jeg er full av beundring for de som er i ferd med å få det til. Hvordan vi skal engasjere ungdom? Ved å tilby vår støtte til ungdom som arbeider med å få det voksne publikumet i tale. Det er dagens voksne som må begynne å gjøre de endringene som skal til. Det tror jeg ungdom vet. Hvis vi viser at vi tar det på alvor, får vi dem i tale.

Noe av det Hilde gleder seg til, er å arbeide for å øke medlemsmassen. Hun oppfordrer forfattere til å melde seg inn i FKA (som i dag har godt over 100 medlemmer).

Slik kan du bli medlem: Send mail merket «Deltar» til forfatternesklimaaksjon@Yahoo.com og betal kontingent for 2015 på kr 100,- til kontonummer 1503 37 19970.

Les mer av intervjuet med Hilde og om Forfatternes klimaaksjon her:

Freddy Fjellheim er redaktør for nettsidene.