En delvis videreføring av støtten fra Utdanningsdirektoratet, gjør det mulig for Foreningen !les å gjennomføre lesetiltak for om lag 200 000 elever i 2015.

– Flere skoler vært i kontakt med oss den siste tiden, og ventet spent på om dette kom på plass, sier daglig leder i Foreningen !les, Wanda Voldner. – Mange elever og lærere har engasjert seg for å bevare en satsing som er et vellykket eksempel på samarbeid mellom private aktører i bransjen, skoler og sentrale myndigheter.

Redusert støtte medfører imidlertid at sakprosasatsingen, Faktafyk, for 125 000 elever i ungdomsskolen ikke kan opprettholdes.

– Vi er glade for at vi ikke må kutte skjønnlitterære tiltak i 2015, slik de første signalene tydet på tidligere i år. Det kan se ut som politikerne har grepet inn, og sikret en satsing som er svært viktig for mange. Samtidig er det synd at satsingen på sakprosa for ungdom vil lide som et resultat av redusert tilskudd, sier Voldner.

Foreningen !les jobber med alternativer for å kunne videreføre det arbeidet som er gjort for å heve formidlingen og tilgjengeligheten av sakprosa for ungdom.

– Det har vært en spennende utvikling på sakprosafeltet de siste årene, og vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra lærere og elever på Faktafyk. Det er tydelig at et slikt tilbud er etterlengtet. Vi håper ulike aktører i bokbransjen kan bli med på et felles løft, og på en god og konstruktiv dialog med Kunnskapsdepartementet om viktigheten av sakprosa for unge lesere, sier Voldner.

Om Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell organisasjon med medlemmer fra hele bokbransjen, og blant Norges fremste formidlere av litteratur til barn og ungdom. Over 200 000 elever i norsk skole deltok på foreningens aksjoner i 2014. Les mer på www.foreningenles.no

Om Faktafyk

Faktafyk er et gratis sakprosamagasin i ungdomsskolen med bokutdrag, nyskrevne artikler og intervjuer, egen nettside med digitale tekster, lydfiler, konkurranser, bonusspor og undervisningsmateriell. Magasinet utgis en gang i året og bestilles av over 70 prosent av elevene i ungdomsskolen. Les mer på www.faktafyk.no