«Forlagsbransjen er avhengig av subsidier med kulturell begrunnelse. Gyldendal erstatter likevel litterater med selgere.»

Det skriver Jon Rognlien i en kommentar i Dagbladet.

Bakgrunnen er Gyldendals generalforsamling, der det ble opplyst om et synkende aksjeutbytte, hovedeier og styreleder Erik Must sitt eget utbytte i 2014 sank til «usle 7,9 millioner fra 15,8 millioner året før».

Rognlien skriver i sin kommentar:

«På generalforsamlingen kunne også Gyldendal-ledelsen konstatere at noe går bra, annet mindre bra i konsernets virksomheter. «

«Den eneste endringen i styret var at medieprofessor Trine Syvertsen erstattes av Trude Sleire, «markeds- og kjededirektør i Statoil Fuel & Retail». Ellers fikk jo selskapet ny konsernsjef på onsdag, John Thuv, som rykker opp fra sjefsstillingen i Ark. Og sannelig fikk ikke Gyldendal litteratur også ny leder nettopp.

Litteraten Einar Ibenholt ble erstattet av Anne Cathrine Knudsen — eller skal vi bare si «Anne Cathrine»? — som har lang erfaring fra markeds- og salgsavdelinger. «

Hele kommentaren kan du lese på dagbladet.no: