FOTO: Annica Thomsson

FOTO: Annica Thomsson

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening får ny generalsekretær: professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Slaatta (57). Foreningen er Norges største i sitt slag og har 5.500 medlemmer over hele landet som skriver og oversetter sakprosa, og en administrasjon på 10 ansatte. Den nye generalsekretæren tar over etter Trond Andreassen og tiltrer i en av bok-Norges viktigste jobber fra årsskiftet. – Jeg får mange fine utfordringer å gå til, og ser frem til å tiltre på nyåret, sier Tore Slaatta.

– Vi er svært glade for å ha ansatt Tore Slaatta i denne sentrale stillingen i norsk bokbransje. Han har en stor faglig kompetanse om norsk og internasjonal litteraturpolitikk, og dessuten et sterkt engasjement når det gjelder å sikre forfattere og oversetterne best mulig rammevilkår. Jeg ser fram til å samarbeide med ham om dette, sier styreleder i NFF, og forfatter, kommentator og journalist Marta Breen.– Generalsekretærens viktigste oppgave er å representere forfatterne og oversetterne i forhandlinger med blant annet bibliotekene og utdanningssystemet. Pengene vi får inn herfra går tilbake til forfattere og oversetterne i form av stipender – og blir deretter til ny norsk litteratur, sier Breen.
Tore Slaatta (f. 1957) har som professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo blant annet dokumentert virkningene av boklov i Europa, og har med flere forskningsprosjekter jobbet med litteratursosiologiske undersøkelser av bok og makt i Norge.
– Betingelsene for å skrive og oversette sakprosa og kunnskapslitteratur i vårt lille land endres nesten fra dag til dag. Og det å få innvirkning på hvordan disse betingelsene formes, blir en spennende og viktig oppgave. Her holder det ikke å bare tenke nasjonalt, på det som foregår i Norge. Det må arbeides med et europeisk og internasjonalt perspektiv in mente, sier Tore Slaatta.
Trond Andreassen (f. 1951) har vært ansatt som generalsekretær i NFF siden 1986 (med et to års opphold hvor han var ansatt i Universitetsforlaget) og slutter som generalsekretær 30 år etter at han først gikk inn i stillingen, og går deretter over i stillingen som internasjonal sekretær i NFF fra årsskiftet.
FAKTA OM NFF
•    Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) forhandler rettigheter og vederlag for forfattere og oversettere av sakprosa i Norge, arbeider for ytringsfrihet og demokrati og formidler sakprosa til et bredt publikum gjennom blant annet en sakprosafestival i Oslo og Bergen.
•    Gjennom det faglitterære fond, som forvalter vederlagsmidler innhentet gjennom kopi- og bibliotekvederlagsordningene, fordeles det nærmere 70 millioner kroner i stipender til forfattere og oversettere. Det er fordelt nærmere en milliard kroner i stipendmidler siden foreningen startet opp. Cirka 6000 nye bøker er skrevet med stipendmidler fordelt gjennom fondet.
•    Foreningen ble opprettet i 1978.Henta fra NFFs nettside
FOTO: Annica Thomsson