Thorhild Widvey (H) omkalfatrer Kulturrådet og vil ha inn flere med kompetanse i økonomi, jus og ledelse. Store deler av Kulturrådet kan bli byttet ut. Hun møter kraftig motstand i rådet. Flere medlemmer frykter at rådet blir politisert, skriver Klassekampen.

Kulturminister Thorhild Widvey har sendt på høring et forslag til ny lov om Kulturrådet. Loven skal etter planen vedtas av Stortinget til høsten. Et av forslagene til endring går ut på at Kulturrådets ti medlemmer skal byttes ut hvert fjerde år rett etter stortingsvalg. En valgkomité oppnevnt av Kulturdepartementet skal innstille på nye medlemmer. Kulturrådet skal få flere medlemmer med kompetanse og erfaring fra administrasjon, ledelse, økonomi og jus.

Tysdag besøkte Widvey Kulturrådets siste møte i rådet før sommerferien.

– Forslaget forutsetter at rådet trenger en annen kompetanse enn den kunst- og kulturfaglige for å fungere som et strategisk organ. Jeg mener det motsatte er tilfellet.

Det sier Anne Oterholm, tidligere leder av Norsk Forfatterforening og leder av Faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet, til Klassekampen.

Kulturrådets Yngve Slettholm oppfordret kulturministeren til å endre ordlyden i loven slik at det fortsatt går fram at kunst- og kulturfaglig kompetanse skal være det viktigste kriteriet.

– Det er helt avgjørende for at Kulturrådet fortsatt skal ha den legitimiteten på feltet som vi er satt til å forvalte, sa Slettholm, som selv risikere å bli byttet ut etter nyttår.

Les meir om forslaget til endringer i loven og reaksjonene på den på klassekampen.no.

NBU har også sendt høringsuttalelser om disse forslagene til endringer.