Kort versjon:

Les den første og siste novellen.

Lang versjon:

Musikk i levende live kan gi deg ditt livs opplevelse. Fra en liten
intim konsert