fuckverdenFår banning og underliv ungdommen til å lese? Det spør Vårt Land om i en artikkel. Samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen mener det er et billig grep.

Artikkelen viser til Monika Steinholms debutorman med tittelen Fuck verden Audhild Solbergs Kampen mot superbitchene. Begge titler som kombinerer engelsk og norsk – med en undertone av underliv.

Professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitet i Oslo, Harald Bache-Wiig, påpeker at det ikke er noe nytt i bruk av angloamerikansk inspirert slang i barne- og ungdomslitteratur. Det nye er en dreining mot engelske kraftuttrykk, særlig med utgangspunkt i underlivet, sier han.

– Jeg har registrert en dreining der det i mindre grad er snakk om gud og djevel, men heller underliv – og da gjerne på engelsk. Dette tror jeg er et nokså nytt fenomen. Disse ordene har mindre sprengkraft enn tidligere og det kan ha sammenheng med at engelsk blir stadig mer utbredt i ungdomsspråket.

– Det er klart vi vil selge bøker, men vi er først og fremst opptatt av å rekruttere unge lesere og opplever at vi da må snakke et språk som vi tror appellerer til dem, sier redaktør for barne- og ungdomslitteratur i Schibsted Forlag, Stian Hjelvin Andersen.

Samfunngeograf Karl-Fredrik Tangen mener titler som Fuck verden og Kampen mot superbitchene er ganske lettvinte forsøk på å øke salgstallene, men først og fremst gjenbruk av en litt sliten markør som skal symbolisere noe ungdommelig og tøft.

Les hele artikkelen her: