NBU gjennomførte i mai medlemsundersøkelse. Selv om vi selvsagt kunne ønsket oss en høyere svarprosent enn den vi fikk, er vi likevel godt fornøyd med undersøkelsen. Vi var klar over på forhånd at det er vanskelig å formulere spørsmålene så konsist at de fanger opp alle eventualiteter. Vi var også klar over at alle ulike kombinasjoner av inntekstforhold ikke var tatt med. Men det som var viktig for oss i denne undersøkelsen, var hva den enkelte tjener på salget av sine skjønnlitterære utgivelser og hvor viktig formidling i skole og bibliotek er. Det skulle vært kommunisert ut tydeligere at andre inntekter man har fra forlag og i etterkant av bokutgivelser, som konsulentoppdrag eller filmavtaler, i denne sammenheng er å anse som ”andre inntekter”. Vårt hovedmål med denne delen av undersøkelsen var å få et snittall for hva man har i inntekter av bokutgivelsen som sådan.

NBU kommer ikke til å publisere resultatet av undersøkelsen i sin helhet. Deler av det statistiske materialet vi har fått inn er til bruk i våre egne statistikker og som faktagrunnlag når vi skal skrive rapporter og høringssvar. Andre deler kommer til å bli publisert på hjemmesidene våre. Det ligger alt ute en sak om hvor fornøyde forfatterne våre er med forlagene sine. Resultatet av den delen av undersøkelsen var ikke noen bombe; man er godt fornøyd med det redaksjonelle arbeidet som gjøres i forlaget men lite fornøyd med markedsføringen av bøkene.

Vi har tidligere ved en rekke anledninger tatt opp fordelingen av vederlagsmidler mellom grunnstipend og variable stipend. Dette blir stadig mer aktuelt, ikke minst fordi Forfatterforeningen på sitt årsmøte forandret på fordelingsnøkkelen og kriteriene for å få grunnstipend. Et av spørsmålene i undersøkelsen var nettopp om fordelingen av vederlagsmidlene. Svaret viser at 66 prosent vil beholde fordelingen slik den er i dag, med 2/3 til grunnstipend og 1/3 til variable stipend. 26 prosent ønsker at mer av midlene skal gå til variable stipend, som for eksempel arbeidsstipend. Kun 1 prosent mente at alt burde gå til arbeidsstipend og ingen mente at alt burde være grunnstipend.

Selv om også denne delen av undersøkelsen må tas med noen klyper salt, mener styret i NBU at andelen som svarer at de ønsker å beholde dagens fordeling er så stor at vi ikke tror det er grunnlag for å fremme forslag om endring av fordelingsnøkkelen på kommende årsmøte. Skulle noen av medlemmene være av en annen oppfatning, er det selvsagt mulig å fremme et slikt forslag selv.