Mellom
villmarken sine største farer og sivilisasjonen sine verste sider står 16 år
gamle Leif som bare prøver å overleve.

Det hele begynner med Leif som skal delta i verdens tøffeste
hundesledeløp, Iditarod i
Alaska. Det går fra Anchorage i sørøst til Nome i nordvest. Underveis i løpet blir
han og hundene overrasket av en vanvittig storm som driver dem av sporet og
nesten i graven. Der ute