linebaugstøIngenting er så vanskelig som å skrive enkelt, sies det. I denne serien spør vi ulike barne- og ungdomsbokforfattere hvordan de jobber når de skriver lettlestbøker, hvilke valg de tar og hva som er viktig for å nå frem til leserne sine. Denne uken: Line Baugstø.

Av Elen Betanzo

Hvilke lettlestbøker skriver du, og for hvilket alderstrinn?

– Jeg har skrevet ni bøker om Kaja og Stine, to små jenter som har sin egen detektivklubb. De er beregnet på barn som nettopp har lært å lese, altså fra seks år og oppover. linebok1

Hva er det vanskeligste med å skrive enkelt?

– Jeg forsøker å skrive en ordentlig historie med en overraskende vri. Selv om bøkene er enkle, kan de ha flere lag. Ofte er poenget at verden ikke alltid er som vi tror. Noen av bøkene byr også på moralske dilemma. Alt dette skal jeg få til på cirka 5000 tegn. Det vanskeligste med å skrive enkelt, er å romme mye på svært liten plass, uten at det føles overlesset.

Hva kjennetegner en enkel tekst?

– En enkel tekst bør naturligvis ha korte setninger og ord som er lette å forstå for de unge leserne. Jeg mener at den også bør være mest mulig konkret. Det hjelper at den er handlingsdrevet.

Hvordan jobber du når du skriver lettlestbøker?

linebok2– Jeg leter etter historien. Jeg må ofte skrive mye som jeg stryker etterpå. Når jeg har funnet historien, kan jeg rendyrke den for å få frem de viktige poengene. På mange måter er det å skrive lettlest som å skrive all annen litteratur: Man filer og flikker og jobber med språket etter beste evne.

Hvor mye tenker du på leseren når du skriver?

– Jeg skriver for helt ferske og uerfarne lesere, og kanskje er min bok den aller første de leser på egenhånd. Hvis boken fenger, kan jeg i beste fall bidra til å skape en varig leseglede. Det er klart det gir meg et ansvar. Dersom du ikke tenker på leseren når du skriver lettlestbøker, mener jeg du feiler.