19 kunstnerorganisasjoner presenterer felles kunst- og kulturpolitisk program under Arendalsuka, som blir arrangert fra 13.-19. august.

–Det er viktig å komme ut med budskapet vårt til både politikere og et bredere publikum, og Arendalsuka er blitt en viktig arena. Vår deltakelse er et stort dugnadsprosjekt fra alle 19 organisasjonene i nettverket, sier leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket og styreleder i Norske Kunsthåndverkere, Lise Stang Lund.

Det er første gang Kunstnernettverket, som samler 19 landsomfattende organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere i Norge, deltar under Arendalsuka. De felles sakene som nettverket fronter spenner vidt, fra stipendpolitikk og åndsverklov til trygderettigheter og vilkår i Den kulturelle skolesekken.

Det politiske programmet er lagt ut her: http://www.kunstnernettverket.no/pdf/KN_FOLDER_low.pdf

–Trenger en bevisst satsing på kunst- og kulturpolitikken

–Vi vil vise hvem kunstnerne er og hva vi skaper av kunst og kulturtilbud i hele landet. For at vi fortsatt skal kunne gi disse opplevelsene til publikum trengs en bevisst satsing på kunst- og kulturpolitikken. I programmet har vi samlet seks punkter alle kunstnerorganisasjonene mener er viktige, sier Sigmund Løvåsen, medlem i arbeidsutvalget og leder av Den norske Forfatterforening.

Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Siden 2012 har arrangementet etablert seg som en viktig møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal. Arrangementet går i år av stabelen torsdag 13. til tirsdag 19. august.

Kunstnernettverkets stand og arrangementer:

Kunstnernettverket deltar med stand i sentrum på Sam Eydes plass (stand nr. 76). Nettverket har to arrangementer på ARTendal, Torvet 5, i samarbeid med Bomuldsfabriken kunsthall:

Torsdag kl 16-22: Kulturdebatten forts. Mingletreff på ARTendal for ivrige kulturdebattanter. Kunstutstilling, performance og appeller. Vi fortsetter kulturdebatten i etterkant av Arendalsukas store kulturdebatt om forskjellen på rød og blå kulturpolitikk.

Lørdag kl 15-22: PB.1898 Kunstnermaraton. Kunstutstilling, konserter, performance, opplesning, politiske appeller ved kunstnerorganisasjoner på ARTendal. LEMUR er medarrangør.

For mer informasjon, kontakt Lise Stang Lund (mobil 99 38 17 15) eller Sigmund Løvåsen (mobil 908 40 059). E-post: post@kunstnernettverket.no.

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 25 000 medlemmer. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Kunstnernettverket arbeider med kulturpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket ble etablert i 2011.