Hemmelegheiter var eit sentralt tema i svensk barne- og ungdomslitteratur i 2014. Sjølv om det ikkje er noko nytt tema, så var det den tydelegaste trenden sist år.  Det kjem fram av  Svenska barnbokinstitutets oppsummering av bokåret. Svenska barnboksinstitutet (Sbi) lagar kvart år ei «Bokprovning» med oversikt over trendar og statistikk over dei aktuelle barne- og ungdomsbøkene i året som har gått. Dette blir publisert på nettsida til institusjonen.

sbiHer er litt av oppsummeringa frå bokåret 2014:

Hemligheter i barn- och ungdomslitteraturen är egentligen inget nytt. Det kryllar av mysterier, gåtor som ska lösas, hemliga hus, hemliga saker, ett hemligt förflutet, hemliga agenter, hemliga klubbar och mycket annat. De senaste åren kan dock en tydlig ökning av hemligheterna skönjas, och det är en av de tydligaste trenderna i 2014 års utgivning.

Varför sådant fokus på hemligheter nu? Är det ett tidsfenomen? Samtidigt som vi visar upp oss i sociala medier finns det kanske en inneboende längtan efter att få hålla någon del av sig själv

hemlig. Eller handlar det om ett behov av gemenskap i mindre grupper som en motvikt mot den globala värld vi lever i? Ida Hult, etnolog, är inne både på tanken om hemligheter som skydd och

som gemenskap i en intervju i Dagens Nyheter 2 april 2013. Hon säger: ”Hemligheterna kan kanske vara ett skydd mot sig själv och andra och hemligheter kan inkludera eller exkludera; vi som vet

och ni som inte vet […]. Och så kan hemligheterna skapa band, förtroligheter som delas och blir som ett kitt, att man känner sig extra utvald och sedd.”

I barn- och ungdomsböckerna 2014 finns ett 90-tal böcker som på olika sätt handlar om hemligheter, ibland på flera sätt i samma bok. Vi hittar dem i alla kategorier, och 21 stycken har

någon form av hemlighet redan i titeln, till exempel Tor Freemans Olivia får veta en hemlis, Jimmy Liaos Skogens hemligheter och Katarina Kieris och Emma Virkes Månkan och jag har en hemlighet .

Även den teoretiska litteraturen om barn- och ungdomsböcker har uppmärksammat hemlighetstrenden. 2013 kom Kerry Mallans Secrets, Lies and Children’s Fiction. Här delas hemligheterna in i tre större kategorier: statshemligheter, hemliga sällskap och självbedrägeri. I utgivningen i Sverige är perspektivet bredare än så. Här är det till exempel även vanligt med familjehemligheter.

Hemligheten som ett centralt medel för kontroll över information kan kategoriseras som statshemligeter. Här handlar det om att försöka avslöja hemligheter eller övervinna exempelvis en

tyrann och vinna frihet från förtryck. Informationssamhället kan också vändas mot individen, till exempel genom att staten eller den som sitter på makten sprider desinformation för egna syften. I

den här kategorin finns flera dystopier och efterföljare till Suzanne Collins Hungerspelen från 2008, till exempel Ursula Poznanskis Sveket och Per Nilssons Otopia.

Heile rapporten kan du finne ved å gå inn på nettsida og «Läs hela documentationen här»:

 

Her er litt frå oversikta: for 2013, der einsemd og det å vera utanfor var sentralt tema:

Ensamhet och utanförskap hör till de ämnen som ofta skildras i barn- och ungdomslitteratur, men 2013 är de skildringarna fler än vad som noterats  tidigare. Ensamheten kan bero på sociala faktorer som att vänner saknas eller – väldigt vanligt – att man förlorar sin bästa vän. Att ensam är stark stämmer inte i de här skildringarna. Det är snarare något negativt att vara ensam. Det gäller även utanförskapet, men det kan emellanåt vara både självvalt och inte nödvändigtvis problematiskt. Här finns många skildringar av föräldrar som visserligen är fysiskt närvarande men ändå inte finns till för sina barn. Även sorg kan vara en faktor som är orsaken till ensamhet eller utanförskap. Det sociala utanförskapet kan förutom mobbning också bottna i till exempel etnisk härkomst. Utgivningen av svenska original ökar markant på bekostnad av det översatta. Sedan Sbi under 1990-talet började mäta har översättningarna i stort sett genomgående varit fler än de svenska originalen. Nu får man gå tillbaka till tidigt 1950-tal för att hitta motsvarande siffror.

For 2012-bøkene blir eit anna tema trekt fram: Gränser och gränsöverskridanden, i 2011 er det fokusert på Flickornas och kvinnornas år, og i 2010 Nostalgi.

Du kan lesa heile dokumentet om 2013-bøkene og for dei andre åra på nettsida til Svenska barnbokinstitutet: