Kom bak
overskriftene og bli kjent med en av de mange millioner flyktninger i verden.

Hver dag hører vi om
flyktningtragedier. Om overfylte ferjer som synker i Middelhavet, om uverdige
forhold i flyktningleirer, om folk som blir drevet på flukt av nød og krig. Vi leser
om ulovlige flyktninger som blir sendt ut av landet, familier som splittes,
barn som blir sendt tilbake til en ukjent