– Det kommer flere barnebøker som tematiserer det onde, og forfatterne går stadig lenger i å beskrive ondskap. Det sier stipendiat ved Universitetet i Oslo og Norsk barnebokinstitutt, Kjersti Lersbryggen Mørk til nrk.no.

– Ja, det er mye ondskap i barnebøkene for tiden. Ondskap har alltid vært tematisert i litteraturen for voksne. Det nye er at den nå eksplisitt blir presentert for et helt ungt publikum.

Lersbryggen Mørk arbeider med doktoravhandlingen «Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?».

– Bøker som presser grensene for hva man kan skrive om, skaper en viktig diskusjon om vår egen tid og vår oppfatning av hva barn og unge kan tåle å lese om, sier hun

Til NRK gir hun ni lesetips om onde barnebøker: