Det var en gang syv
små kongeriker som ble styrt av syv konger som alltid kranglet. I disse
kongerikene ble noen få født med såkalte nådegaver. Det var en egenskap de kunne
mye bedre enn noen andre, litt som superkrefter. Alle født med det de kalte nådegaver
hadde øyne med forskjellig farge. De fleste kongene krevde å få disse barna brakt
til seg for å finne ut om de hadde en nyttig nådegave, som