Summary in English: Illustrator and cartoonist Egil Nyhus finds a pun in the Norwegian municipal election 2015; the «Smoke-free Entrance Area» sign literally reads «Smoke-free Entrance Party».

Med ein slåande valplakat frå Førde lufthamn ynskjer To menn lukke til i kommunevalet 2015!

Teiknartvillingane, som er på skuleturné i Sogn og Fjordane på valdagen, har sjølvsagt røysta på førehand. Same kvelden skal broren på biletet teikne karikaturar av politikarane. Han andre skal noko anna.

Sjå òg:
Teikneshowet «To menn og ei tavle»