Vil du lage tegneserie, bildebok eller utforske bokas sjangeroverskridende potensial?

Leser søker bok ønsker å stimulere forfattere, illustratører og tegneserieskapere til å utvikle nye, spennende bøker. Du bestemmer selv hvem du skriver for, det viktigste er at utgivelsen er lettlest eller tilrettelagt. Her kan du lese mer om hva slags bøker Leser søker bok støtter: http://lesersokerbok.no/stotteordninger/

Leser søker bok arbeider for at folk som synes det er vanskelig å lese skal ha gode, motiverende bøker av høy litterær kvalitet. Stipendmottagerne vil få råd om tilrettelegging av manuskriptene fra Leser søker bok sine rådgivere. Ved bevisst bruk av virkemidler, kan flere utgivelser bli gode bøker for alle!

Leser søker bok erfarer at bildebøker, tegneserier og rikt illustrerte bøker blir godt mottatt av leserne, og utlyser stipender for disse kategoriene spesielt.

Vi ønsker prøver på 5-20 sider vedlagt søknaden.

Søknadsfrist: 12. oktober 2015

Mer informasjon om krav til søknaden finner du her:

http://lesersokerbok.no/stotteordninger/hvordan-soke-skrivestotte/