Kulturminister Thorhild Widvey reiser til Frankfurt, og Norge er et stort skritt nærmere hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

Kulturminsteren vil i neste uke delta på verdens største bokmesse i Frankfurt, i samarbeid med NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet.

Regjeringen fremmer i løpet av høsten et forslag for Stortinget om tilsagn om statlig tilskudd på inntil 25 millioner kroner til en søknad om at Norge blir hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019.
NORLA har i lang tid arbeidet med å få realisert prosjektet, i nært samarbeid med en samlet norsk bok- og kulturbransje og flere private stiftelser.

Margit Walsø, direktør i NORLA, senter for norsk litteratur i utlandet, gleder seg til å vise kulturministeren aktiviteten og mangfoldet på verdens største bokmesse. Særlig viktig blir det å få vist eksponeringsmulighetene som tilbys hovedlandet, både for landets litteratur og også for mange andre kunstformer.
Tyskland er en av Norges viktigste partnere i Europa, og gjennomslag i det tyske litterære markedet fører ofte norske forfattere videre ut i verden. Bokmessen i Frankfurt er fremfor alt en global kulturarena.

Kulturministeren besøker bokmessen i Frankfurt onsdag 14. oktober. Hun vil få møte representanter fra både internasjonal og norsk bokbransje, ha samtaler med bokmessens ledelse, samt treffe representanter for tidligere og kommende hovedland. Hovedland i år er Indonesia, mens Finland var hovedland i 2014. I tillegg vil Widvey få en smakebit på eksponeringen bokmessens hovedland får også for andre kunstformer, gjennom tallrike kunstutstillinger, konserter og kulturarrangementer både i Frankfurt og Tyskland forøvrig. Kulturministeren vil være tilgjengelig for norsk presse under besøket.

Widvey har tidligere uttalt at posisjonen som hovedland er en unik sjanse til å vise verden det beste av norsk litteratur og løfte fram norsk litteratur på det internasjonale markedet. Hun vektlegger også at Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt vil gi god Norges-profilering og markedsføring av norsk næringsliv over hele verden.

Bokmessen i Frankfurt er en av verdens største bokmesser, med utstillere fra over 100 land, mer enn 250 000 besøkende og nærmere 10 000 fra pressen. Hvert år er ett land hovedgjest med egen paviljong som gir betydelig profilering med over 300 arrangementer under bokmessen. I tillegg lages det et program for andre kunstformer, som teater, kunst og musikk som vises ved institusjoner over hele Tyskland.

Les mer om bokmessen i Frankfurt og hovedlandsstatusen her: www.book-fair.com/en/guestofhonour/about/

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratureksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og støtte til oversettelse. Organisasjonen sprer kunnskap om norske bøker og forfattere i utlandet, og driften er finansiert av Kulturdepartementet. NORLA ble opprettet i 1978 og har så langt støttet flere enn 3300 oversettelser av norske bøker til 63 språk. NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som alle har som mål å fremme oversettelser av norske bøker.
Les mer om NORLA her:
www.norla.no