Dag Larsen og Kristin Ørjasæter

Dag Larsen og Kristin Ørjasæter

NBU-prisen 2015 er tildelt NBIs forfatterutdanning ved Kristin Ørjasæter og Dag Larsen. Prisen ble delt ut under NBUs medlemsmøte fredag kveld.

I de siste årene har vi sett en eventyrlig vekst i antallet nye forfattere som skriver for barn og ungdom. Ikke bare skriver de, de skriver også godt. Norsk barne- og ungdomslitteratur har fått et løft. Hva alle årsakene til dette løftet er, kan man kanskje spekulere på. Men en ting er sikkert. Et svært vesentlig bidrag til løftet er forfatterutdanningen Norsk Barnebokinstitutt driver.

Utdanningen ble startet i 2006, først som et ettårig løp og seinere som toårig. I 2010 fikk utdanningen godkjenning av Nokut.

NBU vil med årets pris hedre Norsk Barnebokinstitutt for dette viktige bidraget til kommende norsk barne- og ungdomslitteratur. For årets pris er ikke bare en heder til det arbeidet som er gjort i disse ti årene med forfatterstudier, det er også en heder til de bøkene som skal skrives av tidligere og kommende forfatterstudenter. Norge har en barne- og ungdomslitteratur i verdensklasse. Gjennom å profesjonalisere forfattere, bidrar Barnebokinstituttet til en enda bedre litteratur, til glede og nytte for kommende generasjoner lesere.

NBUs styre har i år valgt å gi en todelt pris. Den ene går til forfatterstudiet ved NBI. Den andre går til den enkeltpersonen de aller fleste forbinder med studiet, utdanningsleder Dag Larsen. Dag Larsen var i perioden 1998 til 2004 leder av NBU. Da forfatterutdanningen ble startet opp, var han et naturlig valg som studieleder og har vært den som i aller størst grad har formet studiet og gjort det til den suksess det har blitt. Styret har derfor funnet det naturlig at ved siden av prisen til forfatterstudiet blir gitt en personlig pris til Dag Larsen, for sin innsats så langt og ikke minst for det arbeidet har skal gjøre i mange år framover.

NBU-prisen 2015 er bilder laget av Lene Ask og Ragnar Aalbu.