Én av fem kan lese før de begynner på skolen. Barn som sjelden blir lest for har dårligere forutsetninger for leseferdigheter ved skolestart, skriver forskning.no.

Hvor langt barna er kommet i leseutviklingen når de begynner på skolen, har sterk sammenheng med hvordan lesemiljøet er i barnas hjem fra de er små. Det viser en studie gjort i forskningsprosjektet På Sporet ved Lesesenteret på Universitetet i Stavanger.

– Vår studie viser at foreldrenes holdninger til lesing, hvor mange barnebøker barna har hjemme, hvor tidlig foreldrene begynte å lese høyt for barna og hvor ofte de leser for dem, avgjør hvor godt stilte barna er til å gå i gang med å lære å lese ved skolestart, sier Vibeke Bergersen.

Forskningsprosjektet På Sporet og undersøker hvordan man bedre kan forebygge lese- og skrivevansker.

Det har tatt utgangspunkt i 1171 førsteklassinger og deres foreldre fra 19 skoler i Rogaland. Elevene ble testet i ulike lese- og skriverelaterte ferdigheter da de begynte på skolen høsten 2014.

Foreldrene måtte svare på hvor ofte de selv leste, hvor mange barnebøker de hadde i hjemmet, hvor ofte barnet ble lest for og hvor gammelt barnet var da de begynte å lese for det.

Resultatene fra denne studien viste klart at jo større betydning bøker har i barnas liv fra de er små, jo mer forberedt er de til å lære å lese når de begynner på skolen, ifølge Vibeke Bergersen.

Les hele artikkelen på forskning.no: