Øvreås-Brune_CHINESE2015 blir historisk for norsk litteraturs utbredelse i Kina og Taiwan. Hele 18 norske bøker blir i år utgitt på kinesisk. Og elleve av disse er bøker for barn/ungdom. At stadig flere norske titler utgis i Kina og Taiwan er en spennende utvikling, og vi har store ambisjoner om økt eksport, sier NORLAs direktør Margit Walsø.

Forfatterprogram

Den kinesiske oversettelsen av prisvinnende “Brune” lanseres under den internasjonale barnebokmessen i Shanghai 14. november. Forfatter Håkon Øvreås og illustratør Øyvind Torseter reiser videre til både Beijing og Guangzhou i et tettpakket lanserings-program. “Brune” fikk Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2014, og er så langt er solgt til 12 land.

Bokmesseprogram

NORLA deltar denne uken på barnebokmessen i Shanghai for første gang. Og ser frem til å knytte kontakter og dele sin begeistring for – og informasjon om – norsk litteratur og aktuelle forfattere med forleggere fra Kina og Taiwan. Det vil være en stor, nordisk fellesstand på messen der forlag og agenter fra hele Norden er invitert til å delta. Fra Norge deltar Magikon forlag, som allerede har solgt mange billedbøker til Kina. Under bokmessa invitereres forleggere fra Kina og Taiwan til et seminar viet skandinavisk litteratur: “Children’s literature from the Nordic countries”.

Norske utgivelser på kinesisk

Siden 2004 er det utkommet 48 kinesiske oversettelser av norske titler utgitt med oversettelsesstøtte fra NORLA. Det er 31 skjønnlitterære titler og 17 faglitterære titler, og 10 av disse er bøker for barn/unge. I samme periode har NORLA bevilget støtte til i alt 60 kinesiske oversettelser av norske bøker.