Summary in English: Norwegian illustrator Svein Nyhus shows examples of misplaced picture elements touching each other in irritating ways: 1. Title touching the head in the art work on a redesigned book cover; 2. The middle fox at the top deliberately touching the claw of the big fox, as an internal Nyhus joke; 3. Trees in the background making old hats look funny.

Det er flere ting jeg prøver å passe på når jeg lager bilder og bøker. Helst vil jeg kommunisere klart uten å bli for kjedelig. Ja, jeg vil være enkel og innholdsrik på samme tid. Jeg liker også kontraster og overdrivelser: stort og lite, kluss og kontroll, latter og tårer. Og så vil jeg lage noe som har særpreg, er litt merkelig og skiller seg ut. Jeg prøver i hvert fall på det.

Unngå tangeringer og nesten-berøringer

Et annet, mer konkret råd om form, er å unngå nesten-berøringer og rare plasseringer. Elementene i et bilde bør enten overlappe hverandre skikkelig eller være tydelig atskilt. Når biter og ting i motivet plasseres helt tilfeldig, kan det slumpe til at de tøtsjer hverandre på en merkelig måte. Sånne sammentreff kan kanskje bli spennende, men virker oftest unaturlige og kunstige, som om det er gjort bare for å irritere. Det liker jeg ikke.

Eksempel 1: Bildet viser forsida på bildeboka «Sinna Mann». Boka øverst er fra 2003, den nederst fra et nyere opplag i 2010; da skubba nemlig designeren borti teksten sånn at den treffer akkurat toppen av hodet til gutten på bildet. Ikke helt bra. Men heller ikke så viktig, kanskje; jeg oppdaga ikke feilen før den ble gjentatt i 2015.

Eksempel 2: Som en intern hilsen til meg sjøl og de pirkete formprinsippene mine, la jeg inn en bevisst tangering i «Hva sier reven?» i 2013. Ser du hvor? Foten på den midterste reven øverst berører akkurat labben til den store reven.

Ja, mer skal det ikke til for å ha det gøy.

Eksempel 3: I bloggen viser jeg sjelden andre bilder enn mine egne, men gjør et unntak for et tysk fotografi fra 1909. Det inneholder nemlig et par småmorsomme eksempler på uheldig plassering av bildeelementer: hattepynten til to av mennene er egentlig trær bak, mens kuletoppen på pikkelhua til venstre skal være der.

Ikke godt å si hvem av karene som er finest, men en mer oppmerksom fotograf hadde nok flytta kameraet litt.

Se også:
«Bildebokskolen»
Blogginnlegg om tegneteknikker
• Blogginnlegg om Blogginnlegg om «Sinna Mann» og «Hva sier reven?»