forsid101eGuri Fjeldberg har fått Statens kunstnarstipend for kritikarar for å laga ei liste over  dei 101 beste barne- og ungdomsbøkene i Noreg dei siste ti åra.

Måndag publiserte ho lista over det ho meiner er dei beste bøkene på bloggen sin, samstundes med at boka hennar 101 – de beste barne- og ungdomsbøkene 2005-2015 kjem ut.

Foto: Gyldendal

Foto: Gyldendal

Forfattaren seier ho har peika ut dei 101 bøkene ho meiner det er «mest verdt å elska». Ho har valt ut både sakprosabøker og omsette bøker i tillegg til skjønnlitterære norske.

Til Barnebokkritikk.no seier Fjeldberg at ho har fått forslag frå 200 personar som forfattarar, bibliotekarar og andre profesjonelle. I tillegg har ho hatt sine testlesarar i skular og barnehagar.

Her er lista ho har kome fram til: