“A beginning is very a delicate time.”

–       Dune av Frank
Herbert.

“Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne”, sa kvinnen på platen.
“Historien har ingen begynnelse eller slutt, det finnes bare hendelser som
mennesker gir form av historier for å forstå dem bedre … Og for å fortelle en
historie, må man velge hva man lar være å fortelle.”

–       Kildens vokter av
Emma Itäranta.