9 desember bestemte Stortinget at det skal bevilges 30 millioner kroner til satsingen på at Norge skal være gjesteland under bokmessa i Frankfurt i 2019. Denne messa er verdens største, og viktigste, bokmesse.

En status som gjesteland betyr at norsk litteratur får et enormt fokus det året, blant annet med en egen paviljong under messa og mange arrangementer med norsk litteratur og norske forfattere. NORLA, som er Senter for norsk litteratur i utlandet, har gjort en stor innsats etter at de tok initiativet til søknaden for noen år siden. Hele den norske bokbransjen støtter arbeidet og det har vært drevet betydelig møtevirksomhet og planleggingsarbeid for å få dette til. Det at Stortinget nå bevilger 30 millioner kroner betyr at den formelle søknaden om å bli gjesteland kan sendes til Tyskland. Så gratulerer til oss alle.

Nå krysser vi fingrene og håper at Norge får statusen som gjesteland. Gjør vi det, er det mange forfattere som kan se fram til å bli invitert til bokmessa i 2019. NBU støtter satsingen med 150.000 kroner, øremerket forfatterhonorarer.